KES? ∞

TurundusPartner pakub turundusteenust ettevõtetele ja organisatsioonidele. Minu tegevused põhinevad teie arengueesmärkidel ning on ratsionaalselt ja eetiliselt läbikaalutud. Strateegilised plaanid ja loomingulised ideed teostame teie väärtustest ja meievahelistest kokkulepetest lähtudes.

TurundusPartnerina annan oma väärtuslikud teadmised selge visiooniga ettevõtjate teenistusse. 20+ aasta jooksul olen kogunud praktilisi kogemusi turundustegevuste korraldamises ja äriprotsesside juhtimises.

Alates 2013. aastast tegutsen iseseisvalt pakkudes turundustuge ettevõtetele ja projektipõhistele algatustele. Tehtud tööde käigus olen kohtunud nutikate, tahtejõuliste ja tegusate inimestega, kellelt olen palju õppinud ja kellega koos oleme ellu viinud suurepäraseid ideid.

Tunnen hästi digiturunduse võimalusi ja täiendan end pidevalt. Olen kursis Eesti meedia tööpõhimõtetega, teen koostööd ajakirjanike ning reklaami- ja digiagentuuridega. Valdan fototöötlust ja teen kujundustöid, teostan audio- ja videosalvestusi ja montaaži. Olen loonud ise ja osalenud mitme kodulehe arendustiimis, sh e-poega lehed. Projektijuhina hoian kätt pulsil protsessi algusest lõpuni ning vastutan tulemuste eest: koostan kontsepte ja lähteülesandeid, pean läbirääkimisi ja sõlmin kokkuleppeid, annan tagasisidet ja juhin infovahetust. Vajadusel värban tugipersonali ja korraldan allhankeid.

Olen süsteemse mõtlemisega kiire õppija, hea kohaneja ja suhtleja. Hindan endas hästi arenenud analüüsivõimet ja süsteemsust, loomingulisust, ausust, vastutustunnet ning tegevusele ja eesmärgile pühendumist. Oma töös pean oluliseks kvaliteeti ja arengut ning tunnen suurt rõõmu soovitud eesmärkide saavutamisest.

Ootan kliendiks tegutsevaid ja alustavaid ettevõtjaid. Teie partnerina luban anda endast parima, et ühiseid ärieesmärke saavutada.

Võta minuga ühendust!

Iris Harjo

Tel: 5076670

E-post: iris @ turunduspartner.eu