MIDA? ∞

TurundusPartner pakub turundustuge ja ärinõustamist.

 • Turunduspartneri teenus: turunduse planeerimine ja tegevuste teostamine
  • Eelarvestamine, analüüs, mõõdikud
  • Müügi- ja turunduskampaaniate loomine ja elluviimine
  • Veebilehe ja e-poe loomine ja haldus, sh optimeerimise, analüütika, brändiseire ja teiste veebiarenduse ja -turunduse tööriistade kasutamine
  • Sotsiaalmeediakanalite ja kampaaniate haldus ja sisuloome
  • E-posti turundus, sh uudiskirjade, toote- ja blogitekstide koostamine, muu digitaalse sisu loomine:
   • tekstitöötlus
   • fototöötlus ja kujundustööd
   • fotografeerimine
   • audio- ja videoklippide tootmine
  • Lojaalsusprogrammide loomine: tasuvusanalüüs, planeerimine, juurutamine
  • Projektijuhtimine koostöös IT partneri või arendajaga: veebilehe lähteülesanne ja kontsept, e-poe loomine, mobiilirakendused
  • Projektijuhtimine koostöös reklaamiagentuuriga: briifimine, brändiarendus sh CVI loomine, trükiste, reklaamide jm müügi- ja teabematerjalide koostamine, audio- ja videosalvestuste ning fotosessioonide korraldamine ja läbiviimine
  • Projektijuhtimine koostöös digiturunduse agentuuriga: eelarvestamine, turuolukorra kaardistamine, eesmärkide seadmine, kanalite ja vahendite valimine, tegevuste mõõtmine ja korrigeerimine, analüüs ja tagasiside
  • Sündmuste ja koolituste korraldamine, messidel osalemine sh programmi koostamine, abipersonali värbamine jm ettevalmistustööd
  • Meediasuhtlus: artiklite ja pressiteadete kirjutamine, intervjuud
 • Toote-, teenuse- ja äriarendusprotsessis osalemine
 • Nõustamine turunduse, kommunikatsiooni, meediasuhtluse, CRM ja teiste äriprotsesside juhtimise teemadel

KES? ∞

TurundusPartner pakub turundusteenust ettevõtetele ja organisatsioonidele. Minu tegevused põhinevad teie arengueesmärkidel ning on ratsionaalselt ja eetiliselt läbikaalutud. Strateegilised plaanid ja loomingulised ideed teostame teie väärtustest ja meievahelistest kokkulepetest lähtudes.

TurundusPartnerina annan oma väärtuslikud teadmised selge visiooniga ettevõtjate teenistusse. 20+ aasta jooksul olen kogunud praktilisi kogemusi turundustegevuste korraldamises ja äriprotsesside juhtimises.

Alates 2013. aastast tegutsen iseseisvalt pakkudes turundustuge ettevõtetele ja projektipõhistele algatustele. Tehtud tööde käigus olen kohtunud nutikate, tahtejõuliste ja tegusate inimestega, kellelt olen palju õppinud ja kellega koos oleme ellu viinud suurepäraseid ideid.

Tunnen hästi digiturunduse võimalusi ja täiendan end pidevalt. Olen kursis Eesti meedia tööpõhimõtetega, teen koostööd ajakirjanike ning reklaami- ja digiagentuuridega. Valdan fototöötlust ja teen kujundustöid, teostan audio- ja videosalvestusi ja montaaži. Olen loonud ise ja osalenud mitme kodulehe arendustiimis, sh e-poega lehed. Projektijuhina hoian kätt pulsil protsessi algusest lõpuni ning vastutan tulemuste eest: koostan kontsepte ja lähteülesandeid, pean läbirääkimisi ja sõlmin kokkuleppeid, annan tagasisidet ja juhin infovahetust. Vajadusel värban tugipersonali ja korraldan allhankeid.

Olen süsteemse mõtlemisega kiire õppija, hea kohaneja ja suhtleja. Hindan endas hästi arenenud analüüsivõimet ja süsteemsust, loomingulisust, ausust, vastutustunnet ning tegevusele ja eesmärgile pühendumist. Oma töös pean oluliseks kvaliteeti ja arengut ning tunnen suurt rõõmu soovitud eesmärkide saavutamisest.

Ootan kliendiks tegutsevaid ja alustavaid ettevõtjaid. Teie partnerina luban anda endast parima, et ühiseid ärieesmärke saavutada.

Võta minuga ühendust!

Iris Harjo

Tel: 5076670

E-post: iris @ turunduspartner.eu

KELLEGA JA KUIDAS? ∞

Kliendid ja projektid

Valik tehtud töid

Georadari kasutamine ehituses, keskkonnauuringutel, geoloogias, arheoloogias

Pro Marine Trade Meremessil 2019

Pro Marine Trade @ Outdoor Riga Baltic Boat Show 2019

Georadar OÜ lansseerimine ja esitlus juunis 2018. a

Vaata meediakajastust Georadari veebilehel.

Pro Marine Trade Meremessil 2018

Osalesime ettevõttega 16.-18. märtsil 2018. a Tallinna Meremessil.
Pro Marine Trade oli väljas suure kaubavalikuga, uute toodete ja kaubamärkidega ning oma suurepärase müügitiimiga.

Meremess 2018

Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018
Pro Marine Trade Meremessil 2018

SpeakSmart väitlusturniir PUNKT

Harjumaa KOV algatus DigiMaa – kiire internet igasse koju!

DigiMaa kiire internet - lairiba ühendus

DigiMaa: Oleme DigiTuuril

Uprolls disainmööbel

Liikudes ringmajanduse suunas: tööstusliku jäätmematerjali väärindamine taaskasutuse kaudu

Uprolls

Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel - 1. partii
Uprolls disainmööbel Loomelinnakus
Uprolls disainmööbel Loomelinnakus
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel Milano EXPO 2015
Uprolls disainmööbel - Piprapoe sisekujundus Ülemiste Keskuses
Uprolls disainmööbel - Piprapoe sisekujundus Ülemiste Keskuses
Tootmisjäätmed tööstuses = Uprolls toormaterjal
Tootmisjäätmed tööstuses = Uprolls toormaterjal

Salasõna kirjastuse väljaanded ja esitlused

Lisa on tulemas! Praegu teeme rõõmuga tööd.

Ühiskondlik aktiivsus

Iris Meigas
FOTO: Andras Kralla

ÄRIPÄEV 13.08.2018: Haigekassa raha lendab ikka tuulde

Traumapunktis antakse patsientidele kaasa meditsiiniseadmeid, mille hind võib olla mitu korda kõrgem kui apteegis ja millest lõviosa tasub maksumaksja raha eest haigekassa.

Loe edasi Äripäeva veebist

+ Loe jätkulugu ÄP veebist

Eesti Patseintide Liidu kommentaar kaasusele:

“Äärmiselt kahju, et haigekassa juht Rain Laane ei mõista, et olukorras, kus paljud eesti pered näevad igapäevaselt vaeva, et ots otsaga kokku tulla ja kus ootamatud tervisekulud võivad lüüa nende eelarvesse suure augu, on kohatu otsida sisutühje õigustusi oma tegemata jätmistele. Operatiivne nõuanne ei vaja seaduste muutmist.

Juriidilises mõttes pole tegu küll varastamisega, kuid moraalses mõttes on see patsiendi ja maksumaksja kulul rikastumise õigustamine selmet lahenduste pakkumine. Haigekassa roll peaks olema maksuraha kõige optimaalsem kasutamine. Terve mõistuse puhul oleks piisanud haiglale märkuse tegemisest, et patsienti tuleb teavitada, et ortoose saab osta ka mujalt ja toode on müügil erineva hinnaga. Otsuse tegemisel aitaksid inimest näiteks portaalid: raviminfo.ee ja apteegiinfo.ee. Järgmises etapis saaks siis juba õigusaktide muutmisega tegelema asuda.”

Loe kogu artiklit